فیبر نوری - هونام ارتباط

There is no translation available.

FaLang translation system by Faboba

فیبر نوری

 1. تامین تجهیز، نصب و برقراری ارتباط مخابراتی امور انتقال برق استان ایلام - شرکت برق منطقه‌ای غرب با استفاده از مالتی‌پلکسرهای نوری کم ظرفیت برند Hoonam Telecom
 2. تامین تجهیز، نصب و برقراری ارتباط مخابراتی امور انتقال برق استان کردستان - شرکت برق منطقه‌ای غرب با استفاده از مالتی‌پلکسرهای نوری کم ظرفیت با برند Hoonam Telecom
 3. تامین تجهیز، نصب و برقراری ارتباط مخابراتی مسیر تپه شرکت نفت به دیسپاچینگ جنوب غرب - شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با استفاده از مالتی‌پلکسرهای نوری کم‌ظرفیت با برند Hoonam Telecom
 4. تامین تجهیز، نصب و راه‌اندازی لینک‌های PDH فیبر نوری با برند Loop Telecom پستهای قزوین 230، البرز 230، مینودر، بکندی و نیروگاه شهید رجایی و بوئین زهرا - شرکت برق منطقه‌ای زنجان
 5. تامین تجهیز، نصب و راه‌اندازی سیستمهای Access فیبر نوری با برند Loop Telecom فازهای 14، 20 و 21 پارس جنوبی
 6. تامین تجهیز و راه‌اندازی ارتباط اترنت بین دیسپاچینگ سمنان و ساختمان مرکزی شرکت برق منطقه‌ای سمنان با تجهیزات برند Hoonam Telecom
 7. نصب و اجرای کابل‌کشی ADSS بین ساختمان مرکزی شرکت برق منطقه‌ای گیلان و ساختمان معاونت بهره‌برداری بطول 11 کیلومتر – شرکت برق منطقه‌ای گیلان
 8. تامین تجهیزات و اجرای مسیر Passive سیستم مخابراتی پست اختصاصی فولاد هرمزگان
 9. تامین، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فیبر نوری پست سیار 230 کیلوولت دریاسر – شرکت برق منطقه ای مازندران 
 10. تامین، نصب و راه‌اندازی تجهیزات مخابرات نوری پست سیار 230 کیلوولت تالش – شرکت برق منطقه‌ای گیلان
 11. تامین، نصب و راه‌اندازی تجهیزات مخابرات نوری نیروگاه شهید کاظمی سیرجان  – شرکت برق منطقه‌ای کرمان
 12. تامین، نصب و راه‌اندازی تجهیزات مخابرات نوری نیروگاه سمنگان   - شرکت برق منطقه‌ای کرمان
 13. تامین، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فیبر نوری پست های مرکز مازندران نکاء، قائمشهر، دهک و مرکز کنترل دیسپاچینگ شمال  - شرکت برق منطقه‌ای مازندران
 14. تامین کارتهای یدکی تجهیزات Loop Telecom - شرکت برق منطقه‌ای گیلان
 15. تامین تجهیزات، نصب و راه‌اندازی لینک‌های PDH فیبر نوری با برند Loop Telecom – پست سیمان منددشتی –  شرکت برق منطقه‌ای فارس
 16. تامین تجهیزات، نصب و راه‌اندازی لینک‌های PDH فیبر نوری با برند Loop Telecom – پست حسین‌آباد –  شرکت برق منطقه‌ای زنجان
 17. تامین تجهیزات، نصب و راه‌اندازی لینک‌های SDH فیبر نوری با برند Loop Telecom – پست تنکابن –  شرکت برق منطقه‌ای مازندران
 18. تامین تجهیزات، نصب و راه‌اندازی لینک‌های SDH فیبر نوری با برند Loop Telecom – پست ۲۳۰ کیلوولت نوشهر –  شرکت برق منطقه‌ای مازندران
 19. تامین تجهیزات، نصب و راه‌اندازی لینک‌های PDH فیبر نوری با برند Hoonam Telecom – پست نیروگاه ماهتاب کاسپین –  شرکت برق منطقه‌ای مازندران
 20. تامین تجهیزات، نصب و راه‌اندازی لینک‌های PDH فیبر نوری با برند Loop Telecom – راه آهن مسیر قزوین - رشت - شرکت توسعه مهندسی راه آهن ایران
 21. تامین تجهیزات، نصب و راه‌اندازی لینک‌های PDH فیبر نوری با برند Loop Telecom – راه آهن مسیر ملایر - سمنگان - شرکت توسعه مهندسی راه آهن ایران
 22. تامین تجهیزات، نصب و راه‌اندازی لینک‌های PDH فیبر نوری با برند Loop Telecom – راه آهن مسیر ارومیه – مراغه - شرکت توسعه مهندسی راه آهن ایران
 23. تامین تجهیزات، نصب و راه‌اندازی لینک‌های PDH فیبر نوری با برند Loop Telecom – نیروگاه بادی آقکند 
 24. تامین تجهیزات، نصب و راه‌اندازی لینک‌های PDH فیبر نوری با برند Loop Telecom – نیروگاه خورشیدی زاهدان 
 25. نصب و راه اندازی لینک های فیبر نوری با برند HUAWEI پست های برق پروژه غرب کارون
 26. تامین نصب و راه اندازی لینکهای PDH فیبر نوری با برند Loop Telecom - نیروگاه و پست های پروژه غدیر انرژی لامرد
 27. نصب و راه اندازی لینکهای PDH فیبر نوری با برند SELTA پروژه پست ابر کوه - شرکت برق منطقه ای یزد

 

 

   و ده ها مورد تامین تجهیزات فیبر نوری دیگر

 

فیبر نوری